2021-yil

1. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazining 2021 yil 3-chorak hisobotlari:

1.1. Balans

1.2. Debitorlik

1.3. Kreditorlik

1.4. Forma 2 - 7011

1.5. Forma 2 - 7084 

1.6. Forma 2 - 7085

1.7. BMJ - 3-chorak

1.8. Forma-RJ-4001-7085

1.9. Forma-RJ-4001-7950

1.10. Set.otchet 2021 3 kv

1.11. 2021 yil 3-chorak to'g'risida ma'lumot

 

2. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazining 2021 yil 4-chorak hisobotlari

 

2.1. Balans

2.2. Balans 1-ilova

2.3. Byudjet ochiqligi 2-ilova-2021

2.4. Byudjet ochiqligi 3-ilova-2021 

2.5. Byudjet ochiqligi 4-ilova-2021

2.6. Byudjet ochiqligi 5-ilova-2021 

2.7. Byudjet ochiqligi 6-ilova-2021

2.8. Byudjet ochiqligi 7-ilova-2021

2.9. Byudjet ochiqligi 8-ilova-2021

2.10. Byudjet ochiqligi 14-ilova-2021

2.11. Byudjet ochiqligi 15-ilova-2021

2.12. Debitorlik-4001

2.13. Debitorlik-7011

2.14. Debitorlik-7084 

2.15. Debitorlik-7085

2.16. 2021-Debitorlik

2.17. Kreditorlik-4001

2.18. Kreditorlik-7011

2.19. Kreditorlik-7084

2.20. Kreditorlik-7085

2.21. 2021-Kreditorlik

2.22. Froma-BMJ 

2.23. Forma-№5

2.24. Forma-2-7011

2.25. Forma-2-7084

2.26. Forma-2-7085

2.27. 8-ilova

2.28. Byudjet ochiqligi

2.29. Markaz shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag`lari bo`yicha) to`g`risida hisobot

2.30. Tahririyat shtatlar va kontingentga doir rejaning bajarilishi (byudjet mablag`lari bo`yicha) to`g`risida hisobot 

 

Ma'sul shaxs: Hisob-kitob bo'limi boshlig'i, Bosh hisobchi D.K.Shadmanova, tel.: 71-239-44-05

Powered by GSpeech